Vyhľadávame talentovaných profesionálov

Špecializujeme sa na vyhľadávanie a výber talentovaných profesionálov,
na základe čoho ponúkame klientovi špecifický systém služieb.

transparent

Základ našich služieb tvorí sprostredkovanie dlhodobého zamestnania pre kandidátov u našich klientov (Permanent Recruitment). Pracujeme na obsadzovaní širokej škály kvalifikovaných pracovných pozícií naprieč trhom a sme pri tom v neustálom kontakte s talentovanými absolventami, začínajúcimi analytikmi a špecialistami, senior špecialistami a team leadrami, projektovými a líniovými manažérmi.

Pomáha nám naša vlastná široká databáza, využívame externé zdroje, sme aktívni na sociálnych sieťach, používame inzerciu na pracovných portáloch, a v neposlednom rade nás podporujú aj zahraniční kolegovia zo skupiny Manuvia. Samozrejmosťou je pre nás vzájomná spätná väzba a transparentná komunikácia tak s našimi kandidátmi, ako aj klientami.

Interim Recruitment Management (dočasné riadenie výberu a vyhľadávania) je určený pre tie situácie, kedy klient potrebuje dočasnú výpomoc s výberom a vyhľadávaním svojich zamestnancov. Dôvodom býva buď nejaký krízový stav (napríklad odchod kľúčového človeka), alebo naopak starostlivo definovaný projekt (organizačná zmena).

Našu činnosť pre klienta sme schopní zahájiť v priebehu 48 hodín. Na úvod formou kombinovanej spolupráce a na dohodnutú časť z týždňa, postupne však môžeme začať pôsobiť priamo u klienta na plný úväzok a to s jedným alebo viacerými konzultantami. Naša služba pokrýva tak operatívne náborové aktivity, ako aj strategické riadenie vyhľadávacích kanálov alebo prevzatie zodpovednosti za vyhľadanie a výber veľkého počtu zamestnancov v krátkom čase.

Recruitment Process Outsourcing (RPO) je outsourcing časti alebo celého procesu vyhľadávania a výberu u klienta. Dodávateľ RPO preberá zodpovednosť za vopred definovanú časť výberu alebo za výber ako taký. Dôvodom býva väčšia efektivita predovšetkým v tých situáciách, kedy je potrebné vybudovať veľké tímy v pomerne krátkom čase. RPO je vhodným riešením aj pre tie spoločnosti, ktoré dlhodobo prijímajú vysoký počet kvalifikovaných pracovníkov, pričom na ich vyhľadávanie je nutné zapojiť množstvo náborových kanálov, vrátane tých zahraničných.

V rámci RPO pôsobia naši špecializovaní recruiteri priamo u klienta v bezprostrednej spolupráci s manažérmi, ktorí zadávajú svoje požiadavky na výber  a vyhľadávanie. Pri svojich aktivitách je projektový tím podporovaný aj kolegami zo skupiny Manuvia na medzinárodnej úrovni.

V oblasti psychodiagnostiky je našim partnerom nemecká spoločnosť cut-e, dodávajúca rovnomenné´ on-line psychometrické nástroje pre HR diagnostiku. Pre cut-e sú typické jednoduché zrozumiteľné nástroje, jasné a prehľadné výsledné správy a zároveň dodržiavanie prísnych vedeckých štandardov zaručujúcich objektivitu a validitu.

Nástroje cut-e zahŕňajú napríklad on-line testy schopností (numerické myslenie, verbálne schopnosti, abstraktné logické schopnosti), kompetenčné dotazníky alebo dotazníky situačného správania.

Pre našich kandidátov, rovnako ako aj pre kandidátov z iných zdrojov, radi pripravíme v spolupráci s cut-e ponuku psychometrických nástrojov založenú na detailnom porozumení preferovaného profilu kandidáta od nášho klienta.

Outplacement & Career Transition je riešenie, ktoré ponúkame v tých situáciách, kedy klient plánuje zníženie počtu zamestnancov, a zároveň je tejto skupine pripravený pomôcť nájsť nové uplatnenie na trhu práce.

Táto služba je typická ako prejav vďaky za odvedenú prácu prepúšťaným zamestnancov, kedy je klient ochotný týmto zamestnancom poskytnúť komplexnú externú službu, ktorá im pomôže zorientovať sa na trhu práce a toto neľahké kariérne obdobie preklenúť.

Naši recruiteri – konzultanti vedú s účastníkmi projektu rozhovory, v rámci ktorých spoločne identifikujú ich motiváciu a s tým súvisiace silné stránky a preberú s nimi rôzne alternatívy ich ďalšieho kariérneho vývoja. Pomáhajú tak s technickými detailmi (napr. vytvoriť atraktívny profesijný životopis), ako aj so strategickými otázkami, ako je napríklad výber vhodného segmentu či naformulovanie platových očakávaní.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie a bezplatne poskytneme úvodnú konzultáciu.