Ako pracujeme

1

Pracujeme rýchlo

Na požiadavky klienta reagujeme bez váhania. Najprv potvrdíme prevzatie požiadavky a následne navrhujeme ďalšie kroky: 1) Úvodný telefonát na zosumarizovanie základných požiadaviek, 2) Následné osobné stretnutie (prípadne formou Skype), na ktorom si vyjasníme spôsob spolupráce a stanovíme si spoločnú stratégiu na naplnenie projektu.

Zároveň zostavíme tím ľudí vhodných na prácu na konkrétnom projekte a zadefinujeme ich úlohy.

2

Pracujeme podľa presného zadania

Počas prvého osobného alebo Skype stretnutia preberieme detailne nielen požiadavky klienta, ale zároveň sa dozvieme informácie o spoločnosti - príbeh klienta, jeho vízia, stratégia, firemná kultúra a aktuálne dianie v spoločnosti.

Pre úspešné naplnenie projektu nám pomáha vedieť o potrebách klienta čo najviac. Aké skúsenosti, schopnosti, a zručnosti považuje klient u svojich budúcich kolegov za kľúčové. Akú rolu by mali nováčikovia v spoločnosti hrať, a čím bude táto rola pre nich zaujímavá.

3

Sme poradcovia

Sme konzultanti a je pre nás prirodzené zdieľať s partnermi naše znalosti trhu práce, z regiónov a segmentov. Dokážeme porovnať regióny, firemnú kultúru, aj systémy odmeňovania. Pomáhame pri zrode a rozvoji nových investičných projektov.

Vieme pracovať nielen ako jeden z viacerých vybraných dodávateľov, ale aj v roli dominantného alebo exkluzívneho partnera, ktorý prevzal kompletnú zodpovednosť za náborové procesy nášho klienta.

4

Využívame kombináciu zdrojov

Pri získavaní vhodných kandidátov na základe stanovenej špecifikácie využívame kombináciu zdrojov, tzv. Sourcing Mix. Základom môže byť online kampaň vrátane pracovných portálov a sociálnych sietí. Pre vyhľadávanie expertov alebo senior špecialistov je zase typické aktívne vyhľadávanie kandidátov alebo dokonca práca formou Executive Search.

Začiatok každého projektu však prináša prácu s našou vlastnou databázou, ktorá obsahuje profily viac než 130 000 kvalifikovaných špecialistov a manažérov.

5

Komunikujeme, reportujeme

Sme transparentní. Naši klienti aj naši kandidáti dostávajú spätnú väzbu v dohodnutých časoch alebo pravidelných intervaloch. Reagujeme na doplňujúce otázky, vysvetľujeme detaily a predchádzame nedorozumeniam.

Súčasťou našich projektov je pravidelný štruktúrovaný reporting zobrazujúci pipeline, t.j. s koľkými kandidátmi sme boli v kontakte, ich zdroje, mená prezentovaných kandidátov, stav jednotlivých kandidátov, a ako sa im darilo v rozhovoroch s klientom.

6

Úspešne čelíme výzvam

Sme pripravení hľadať pre našich partnerov spoločnú cestu aj v situáciách, v ktorých sa zjaví zdanlivá prekážka. Vieme, že každá situácia má riešenie, a taktiež, že rýchle a kompetentné reakcie môžu priniesť nový zdroj kandidátov alebo zvrátiť dovtedy neúspešné rokovania s vynikajúcim kandidátom.

Sme tímoví hráči a spoločne sa tešíme z momentu, kedy kandidát príjme ponuku nášho klienta. Avšak ešte cennejšie je pre nás vytváranie dlhodobých vzťahov a partnerskej spolupráce aj na ďalších projektoch v budúcnosti.

1

Pracujeme rýchlo

Na požiadavky klienta reagujeme bez váhania. Najprv potvrdíme prevzatie požiadavky a následne navrhujeme ďalšie kroky: 1) Úvodný telefonát na zosumarizovanie základných požiadaviek, 2) Následné osobné stretnutie (prípadne formou Skype), na ktorom si vyjasníme spôsob spolupráce a stanovíme si spoločnú stratégiu na naplnenie projektu.

Zároveň zostavíme tím ľudí vhodných na prácu na konkrétnom projekte a zadefinujeme ich úlohy.

3

Sme poradcovia

Sme konzultanti a je pre nás prirodzené zdieľať s partnermi naše znalosti trhu práce, z regiónov a segmentov. Dokážeme porovnať regióny, firemnú kultúru, aj systémy odmeňovania. Pomáhame pri zrode a rozvoji nových investičných projektov.

Vieme pracovať nielen ako jeden z viacerých vybraných dodávateľov, ale aj v roli dominantného alebo exkluzívneho partnera, ktorý prevzal kompletnú zodpovednosť za náborové procesy nášho klienta.

5

Komunikujeme, reportujeme

Sme transparentní. Naši klienti aj naši kandidáti dostávajú spätnú väzbu v dohodnutých časoch alebo pravidelných intervaloch. Reagujeme na doplňujúce otázky, vysvetľujeme detaily a predchádzame nedorozumeniam.

Súčasťou našich projektov je pravidelný štruktúrovaný reporting zobrazujúci pipeline, t.j. s koľkými kandidátmi sme boli v kontakte, ich zdroje, mená prezentovaných kandidátov, stav jednotlivých kandidátov, a ako sa im darilo v rozhovoroch s klientom.

2

Pracujeme podľa presného zadania

Počas prvého osobného alebo Skype stretnutia preberieme detailne nielen požiadavky klienta, ale zároveň sa dozvieme informácie o spoločnosti - príbeh klienta, jeho vízia, stratégia, firemná kultúra a aktuálne dianie v spoločnosti.

Pre úspešné naplnenie projektu nám pomáha vedieť o potrebách klienta čo najviac. Aké skúsenosti, schopnosti, a zručnosti považuje klient u svojich budúcich kolegov za kľúčové. Akú rolu by mali nováčikovia v spoločnosti hrať, a čím bude táto rola pre nich zaujímavá.

4

Využívame kombináciu zdrojov

Pri získavaní vhodných kandidátov na základe stanovenej špecifikácie využívame kombináciu zdrojov, tzv. Sourcing Mix. Základom môže byť online kampaň vrátane pracovných portálov a sociálnych sietí. Pre vyhľadávanie expertov alebo senior špecialistov je zase typické aktívne vyhľadávanie kandidátov alebo dokonca práca formou Executive Search.

Začiatok každého projektu však prináša prácu s našou vlastnou databázou, ktorá obsahuje profily viac než 130 000 kvalifikovaných špecialistov a manažérov.

6

Úspešne čelíme výzvam

Sme pripravení hľadať pre našich partnerov spoločnú cestu aj v situáciách, v ktorých sa zjaví zdanlivá prekážka. Vieme, že každá situácia má riešenie, a taktiež, že rýchle a kompetentné reakcie môžu priniesť nový zdroj kandidátov alebo zvrátiť dovtedy neúspešné rokovania s vynikajúcim kandidátom.

Sme tímoví hráči a spoločne sa tešíme z momentu, kedy kandidát príjme ponuku nášho klienta. Avšak ešte cennejšie je pre nás vytváranie dlhodobých vzťahov a partnerskej spolupráce aj na ďalších projektoch v budúcnosti.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie a bezplatne poskytneme úvodnú konzultáciu.